SOŠ drevárska Liptovský Hrádok - hlavná stránka
Copyright © 2004 – 2011 DaMi
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu builder.com

--»    Otvorenie školského roka sa uskutoční 05.09. 2016 o 8,00 hod v priestorocch SOŠ lesníckej a drevárskej J.D. Matejovie Liptovský Hrádok (autocvičisko).   «--
VUC Zilina
Vitajte na stránkach SOŠ drevárskej v Liptovskom Hrádku

  P R Í H O V O R
Príhovor riaditeľa SOŠD k škol. roku 2015/2016
  Ž I A C.    K N I Ž K A
Internetová žiacka knižka
  R O Z V R H    H O D Í N
Rozvrhy hodín
  O B C H.    Č I N N O S Ť
Obchodná činnosť

  Š K.  P O R I A D O K
Školský poriadok
  I S I C   K A R T A
ISIC karta študenta
  C O M E N I U S
Projekt Comenius v SOUD
  Z Á K O N   546/2010
Verejné obstarávanie »
  K O L E K.   Z M L U V A
Kolektívna zmluva »
  S M E R N I C E
  Ž U P N É   S P R Á V Y
  R E K L A M A
PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

  P O Č Í T A D L O
counter

  A K T U A L I T Y    Z O    Ž I V O T A    Š K O L Y
28.1.2016
viac »
!!! Informácia pre verejnosť !!!
Školské vzdelávacie programy. »
Informácia o možnosti štúdia. »

23.8.2016  
Otvorenie školského roka sa uskutoční 05.09. 2016 o 8,00 hod v priestorocch SOŠ lesníckej a drevárskej J.D. Matejovie Liptovský Hrádok (autocvičisko).
13.6.2016
viac »
Vyšlo nové číslo 2/2016 časopisu Impulz Drevárika
10.6.2016
viac »
Projektová žatva ...
27.5.2016
viac »
Informácia pre rodičov a žiakov!!!
12.5.2016
viac »
Prijímacie skúšky - výsledky.
3.5.2016
viac »
Drevári boli úspešní...
16.3.2016
viac »
Prijímacie skúšky - máj 2016
15.2.2016
viac »
Darujte 2% zaplatenej dane pre naše občianske združenie LIPTOVSKO-HRÁDOCKÝ DREVÁR
Vyhlásenie 2% a Potvrdenie o zaplatení dane
3.2.2016
viac »
Pre školský rok 2016/2017 prijímame žiakov do odborov.
9.12.2015
viac »
... prišiel k nám Mikuláš ...
24.11.2015
viac »
Záložky do knižnice
24.11.2015
viac »
Kampaň Červené stužky
16.11.2015
viac »
Imatrikulácia 2015
13.11.2015
viac »
Študentská kvapka krvi
27.8.2015
viac »
Záujmové vzdelávanie - krúžky
11.6.2015
viac »
Výstava záverečných prác žiakov v šk. roku 2014/2015
7.5.2015
viac »
Nadstavbové štúdium pre stolárov a čalúnnikov
27.1.2015
viac »
Talentové prijímacie skúšky - 8.4.2015
28.10.2014
viac »
Deň otvorených dverí 09.12.2014
7.10.2013
viac »
Experimentálny odbor Technik drevostavieb,
« Prezentácia »

« Tlačová správa Zväzu spracovateľov dreva SR »
Archív aktualít »

 C O V P pre drevárstvo
Centrum odborného vzdelávania a prípravy
 C E R T I F I K Á T   I E S
Medzinárodný certifikát IES
 S P R Á V Y   O   V V Č
Školský rok 2014/2015
Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
Školský rok 2011/2012
Školský rok 2010/2011
Školský rok 2009/2010
Školský rok 2008/2009
Školský rok 2007/2008
Školský rok 2006/2007
Školský rok 2005/2006
  H O S P O D Á R E N I E
Výkaz za rok 2014
Výkaz za rok 2013
Výkaz za rok 2012
Výkaz za rok 2011
Výkaz za rok 2010
Výkaz za rok 2009
Výkaz za rok 2008
Výkaz za rok 2007
Výkaz za rok 2006
Výkaz za rok 2005
  Č A S O P I S
Impulz drevárika - 2/16
Impulz drevárika - 1/16
Impulz drevárika - 4/15
Impulz drevárika - 3/15
Impulz drevárika - 2/15

  Š K O L.    R E L Á C I E
September 2011
Jún patrí deťom
Medzinárodný deň študentstva
Predvianočné sviatky
Deň boja proti HIV a AIDS
Medzin. deň bez fajčenia
Týždeň boja proti rasizmu