Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným typom poistenia, ktorý musia mať všetci vlastníci motorových vozidiel. Avšak v prípade, že sa rozhodnete prestať používať svoje vozidlo, chcete zmeniť poisťovňu alebo z iných dôvodov potrebujete zrušiť svoje PZP, je dôležité vedieť, ako to správne urobiť. V nasledujúcom článku sa dozviete viac o procese výpovede PZP.

Dôvody na výpoveď PZP

 1. Zmena poisťovne: Chcete prejsť na inú poisťovňu, ktorá ponúka lepšie podmienky alebo ceny, ktoré ste našli cez PZP online
 2. Predaj vozidla: Predávate svoje vozidlo a potrebujete zrušiť PZP.
 3. Dlhodobé odstavenie vozidla: Plánujete na dlhší čas odstaviť vozidlo z prevádzky.

Postup pri výpovedi PZP

 1. Písomná výpoveď: Výpoveď PZP je potrebné podať v písomnej forme. Môžete ju poslať poštou alebo osobne doručiť na pobočku poisťovne.
 2. Dodržanie výpovednej lehoty: Pri výpovedi PZP je dôležité dodržať výpovednú lehotu, ktorá je zvyčajne stanovená na 1 mesiac pred koncom poistného obdobia. Táto lehota môže byť uvedená v poistnej zmluve alebo všeobecných obchodných podmienkach.
 3. Informácie v písomnej výpovedi: Vo svojej výpovedi PZP by ste mali uviesť nasledujúce informácie:
 • Meno, priezvisko a adresa poistníka
 • Dátum výpovede
 • Údaje o vozidle (značka, typ, evidenčné číslo)
 • Dôvod výpovede
 • Podpis poistníka
 1. Potvrdenie o prijatí výpovede: Po obdržaní vašej výpovede by vám poisťovňa mala poskytnúť písomné potvrdenie o jej prijatí. Toto potvrdenie je dôležité uschovať pre prípadný spor s poisťovňou.
 2. Prechod na inú poisťovňu: Ak chcete prejsť na inú poisťovňu, nezabudnite si včas začať hľadať novú ponuku PZP a uzatvoriť zmluvu ešte pred ukončením pôvodného poistenia. V opačnom prípade by ste mohli ostať bez poistenia, čo by mohlo mať negatívne dôsledky v prípade poistnej udalosti.
 3. Odhlásenie vozidla z evidencie: V prípade, že ste predali svoje vozidlo alebo ste ho odstavili z prevádzky, je potrebné vozidlo odhlásiť z evidencie motorových vozidiel. Odhlásenie vozidla z evidencie je potrebné urobiť v technickej kontrole alebo na Okresnom úrade, na oddelení dopravy. Pri odhlásení vozidla nezabudnite zobrať so sebou technický preukaz a doklad o zrušení poistenia.
 4. Ukončenie PZP v prípade predaja vozidla: Ak ste predali svoje vozidlo, odporúča sa informovať o predaji aj svoju poisťovňu. Predávajúci by mal zabezpečiť, aby nový majiteľ vozidla uzavrel vlastnú zmluvu o PZP. PZP sa potom automaticky zruší a poisťovňa vám vráti nevyčerpanú časť poistného za obdobie, kedy ste už neboli majiteľom vozidla.

Na záver, výpoveď PZP je jednoduchý proces, ktorý si vyžaduje dodržanie niekoľkých pravidiel. Ak postupujete správne a podávate výpoveď včas, môžete bez problémov zrušiť svoje povinné zmluvné poistenie a prejsť na inú poisťovňu alebo ukončiť poistenie v prípade predaja alebo odstavenia vozidla.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *