PZP a stret so zverou: Ako sa chrániť a čo robiť v prípade nehody

Stret s divokou zverou na cestách je nepríjemná a často nebezpečná situácia, ktorá môže spôsobiť vážne škody na vozidle a dokonca aj zranenia. V takýchto prípadoch je dôležité vedieť, ako postupovať a ako sa správne chrániť finančne pomocou povinného zmluvného poistenia (PZP).

Ako sa chrániť pred stretom so zverou?

a) Opatrná jazda: Jazdite opatrne, najmä v oblastiach s častým výskytom zveri. Zver sa najčastejšie pohybuje na cestách za súmraku, svitania a v noci.

b) Používanie dvojitých svetiel: Pri jazde v noci používajte dvojité svetlá, ak je to možné, aby ste mali lepší výhľad na cestu a zvýšili svoju šancu na včasné zbadanie zveri.

c) Dodržiavanie rýchlostných obmedzení: Dodržujte rýchlostné obmedzenia a prispôsobte rýchlosť jazdy podmienkam na ceste.

Čo robiť v prípade stretu so zverou?

a) Zastavte vozidlo: Ihneď po strete so zverou zastavte vozidlo na bezpečnom mieste a zapnite výstražné svetlá.

b) Ohodnoťte škody: Prehodnoťte škody na vozidle a oznámte nehodu polícii, ak je to potrebné.

c) Fotodokumentácia: Vyfotografovať škody na vozidle a v prípade potreby aj miesto nehody, čo môže pomôcť pri riešení poistnej udalosti.

d) Zaznamenajte si údaje o nehode: Zaznamenajte si všetky podrobnosti o nehode vrátane času, miesta, okolností a výskytu zveri.

Ako postupovať pri nahlásení škody spôsobenej stretom so zverou?

a) Kontaktujte poistiteľa: Čo najskôr kontaktujte svojho poistiteľa a nahláste škodu. Každý poistiteľ má iný proces riešenia škôd, takže postupujte podľa pokynov svojho poistiteľa.

b) Predložte potrebné dokumenty: Pri nahlásení škody budete musieť predložiť niektoré dokumenty, ako sú fotky z miesta nehody, políciu PZP, doklady o vozidle a prípadne aj záznam o nehode od polície.

c) Sledujte priebeh riešenia škody: Poistiteľ posúdi vašu žiadosť o náhradu škody a rozhodne o sume náhrady. Buďte v kontakte so svojím poistiteľom a sledujte priebeh riešenia škody.

d) Vyčkajte na vyplatenie náhrady: Po schválení náhrady poistiteľ vyplatí finančné prostriedky na účet uvedený v poistnej zmluve alebo priamo na účet opravovne, ktorá vozidlo opraví.

Ako zabezpečiť, že váš PZP kryje škody spôsobené stretom so zverou?

Pri výbere PZP sa uistite, že vaša poistka pokrýva škody spôsobené stretom so zverou. Toto krytie nie je vždy zahrnuté v základnom PZP, ale často je možné ho pridať ako dodatočný balík alebo rozšírenie poistenia. Pri výbere PZP môžete využiť PZP kalkulačku, ktorá vám pomôže porovnať ponuky od rôznych poisťovní a nájsť najlacnejšie PZP s potrebným krytím.

Stret so zverou je nepredvídateľný a neželaný scenár, ktorý môže spôsobiť škody na vozidle a dokonca aj zranenia. Preto je dôležité byť pripravený a mať správne PZP, ktoré pokryje škody vzniknuté v takýchto situáciách. Nezabudnite dodržiavať bezpečnostné opatrenia a postupovať podľa pokynov svojho poistiteľa v prípade nehody so zverou.

Splnomocnenie na prepis auta: Ako to funguje a na čo si dávať pozor

V niektorých situáciách môže byť potrebné splnomocniť inú osobu na vybavenie prepisu auta v mene majiteľa vozidla. Tento článok vám poskytne prehľad o tom, ako funguje splnomocnenie na prepis auta, aké dokumenty sú potrebné a na čo si dávať pozor pri takomto postupe.

1. Čo je splnomocnenie na prepis auta?

Splnomocnenie na prepis auta je právny dokument, ktorým majiteľ vozidla udeľuje inej osobe právo zastupovať ho pri prepise vlastníctva vozidla. To môže byť užitočné napríklad v prípade, keď majiteľ nemôže osobne navštíviť potrebné inštitúcie alebo chce ušetriť čas a námahu spojenú s týmto procesom.

2. Ako vypracovať splnomocnenie na prepis auta?

Na vypracovanie splnomocnenia na prepis auta je potrebné dodržať niekoľko krokov:

a) Vypracovanie textu splnomocnenia: Pripravte text splnomocnenia, ktorý musí obsahovať meno a priezvisko majiteľa vozidla, rodné číslo, adresu, meno a priezvisko splnomocnenca, rodné číslo a adresu splnomocnenca. Text by mal tiež jasne uvádzať, že splnomocnenie sa udeľuje na účel prepisu vlastníctva vozidla.

b) Údaje o vozidle: Do splnomocnenia uveďte údaje o vozidle, ako sú značka, model, rok výroby, VIN číslo a evidenčné číslo vozidla.

c) Podpis majiteľa vozidla: Majiteľ vozidla musí splnomocnenie podpísať a dátumovať. V niektorých prípadoch môže byť potrebný aj notárov overený podpis.

3. Aké dokumenty sú potrebné pre splnomocnenie na prepis auta?

Okrem samotného splnomocnenia bude splnomocnenec potrebovať aj nasledujúce dokumenty:

 • Technický preukaz vozidla
 • Evidenčný list vozidla
 • Platný doklad totožnosti majiteľa vozidla (napr. občiansky preukaz alebo pas)
 • Platný doklad totožnosti splnomocnenca (napr. občiansky preukaz alebo pas)

4. Na čo si dávať pozor pri splnomocnení na prepis auta?

a) Overenie podpisu: V niektorých prípadoch môže byť potrebné, aby bol podpis na splnomocnení overený notárom. Overenie podpisu zaručuje, že dokument je platný a že osoba, ktorá ho podpísala, skutočne súhlasí s jeho obsahom.

b) Platnosť splnomocnenia: Uistite sa, že splnomocnenie je platné po celú dobu, ktorú bude splnomocnenec potrebovať na vybavenie prepisu vozidla. V niektorých prípadoch môže byť potrebné splnomocnenie obmedziť na určitú dobu alebo na konkrétnu úlohu.

c) Dôvera v splnomocnenca: Splnomocnenie na prepis auta dáva splnomocnenému veľkú moc nad vaším majetkom, preto je dôležité, aby ste si dôkladne premysleli, komu takéto právo udelíte. Zvážte, či osobe dôverujete a či má dostatočné skúsenosti s vybavovaním takýchto záležitostí.

d) Ochranu osobných údajov: Keďže splnomocnenie obsahuje citlivé údaje o vás a vašom vozidle, je dôležité dbať na to, aby tieto informácie nedostali do nesprávnych rúk. Uchovávajte splnomocnenie v bezpečí a nezdieľajte jeho obsah s neoprávnenými osobami.

e) Zrušenie splnomocnenia: V prípade, že by ste sa rozhodli zrušiť splnomocnenie na prepis auta, je potrebné o tom informovať splnomocnenca a v prípade potreby aj príslušné inštitúcie. Zrušenie splnomocnenia môže byť vykonané písomne alebo ústne, no písomná forma je vždy bezpečnejšia a jasnejšia.

V závere, splnomocnenie na prepis auta je užitočný nástroj pre tých, ktorí nemôžu osobne vybaviť prepis vozidla alebo chcú ušetriť čas a námahu. Dbajte však na správne vypracovanie splnomocnenia, potrebné dokumenty a dôkladne si premyslite, koho na túto úlohu poveríte.

PZP na traktor: Ako získať povinné zmluvné poistenie pre váš poľnohospodársky stroj

Traktory a ďalšie poľnohospodárske stroje sú neoddeliteľnou súčasťou poľnohospodárskej činnosti a pravidelne vstupujú do verejnej premávky. Ako vlastník traktora je potrebné mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP), ktoré chráni ostatných účastníkov premávky pred finančnými stratami v prípade nehody spôsobenej poistníkom. V tomto článku sa pozrieme na to, ako nájsť najlepšiu ponuku PZP pre váš traktor.

Čo zahŕňa PZP pre traktor?

Povinné zmluvné poistenie pre traktor sa vzťahuje na škody spôsobené tretím stranám v prípade nehody. Tieto škody zahŕňajú poškodenie majetku, zranenie alebo úmrtie osoby. PZP pre traktor nekryje škody na samotnom traktore, preto môžete zvážiť uzatvorenie havarijného poistenia, ktoré pokryje škody na vašom stroji.

Ako nájsť najlepšiu ponuku PZP pre váš traktor

 1. Získajte cenové ponuky: Využite online PZP kalkulačky a porovnávače, ktoré vám umožnia získať cenové ponuky PZP pre váš traktor od rôznych poisťovní. Tieto nástroje vám pomôžu porovnať ceny a nájsť najlepšiu ponuku. Ak už máte poistenie, tak podajte výpoveď PZP.
 2. Zohľadnite technické parametre traktora: Pri výbere PZP pre váš traktor je dôležité brať do úvahy technické parametre, ako sú výkon motora, hmotnosť a vek stroja. Tieto faktory môžu ovplyvniť cenu poistenia.
 3. Pozrite sa na zľavy a bonusy: Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pre nových zákazníkov, zákazníkov s dlhodobou spoluprácou alebo pre tých, ktorí majú viacero druhov poistenia u tej istej poisťovne. Skúmajte ponuky a zistite, či môžete získať zľavu na PZP pre váš traktor. Nájdete ich v tabuľke PZP cien.
 4. Zohľadnite počet odpracovaných hodín traktora: Počet odpracovaných hodín môže ovplyvniť cenu PZP pre váš traktor. Poisťovne často ponúkajú nižšie ceny pre stroje s nižším počtom odpracovaných hodín, pretože predpokladajú, že tieto stroje sú menej náchylné na poruchy a nehody.
 5. Zvážte historiu škôd: Vaša história škôd a poistných udalostí môže mať vplyv na cenu PZP pre váš traktor. Ak ste mali v minulosti mnoho škôd, môže to zvýšiť cenu poistenia. Naopak, ak máte čistú históriu bez škôd, môžete získať lepšiu cenu.
 6. Skontrolujte reputáciu poisťovne: Vyberte si poisťovňu s dobrou reputáciou a spoľahlivými službami. Skúmajte recenzie a skúsenosti ostatných zákazníkov, aby ste zistili, či poisťovňa rýchlo a efektívne rieši poistné udalosti.
 7. Prečítajte si podmienky poistenia: Pred uzatvorením PZP pre váš traktor si dôkladne prečítajte podmienky poistenia a zistite, čo presne poistenie zahŕňa a čo nie. Týmto spôsobom sa vyhnete nepríjemným prekvapeniam v prípade škodovej udalosti.
 8. Porovnajte platobné možnosti: Pri výbere PZP pre váš traktor zohľadnite aj platobné možnosti, ktoré poisťovňa ponúka. Niektoré poisťovne umožňujú splátkový predaj poistenia, čo môže byť výhodné, ak si nemôžete dovoliť zaplatiť celú sumu naraz.

Zabezpečenie PZP pre váš traktor je zákonnou povinnosťou a zároveň spôsobom, ako chrániť ostatných účastníkov premávky pred finančnými stratami. Dôkladným porovnávaním ponúk a zohľadnením uvedených faktorov nájdete najlepšiu ponuku PZP pre váš traktor a zabezpečíte tak jeho legálnu prevádzku na cestách.

PZP na motorku: Ako nájsť najlepšiu ponuku pre váš motocykel alebo skúter

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonnou požiadavkou pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel, vrátane motoriek, motocyklov a skútrov. PZP chráni ostatných účastníkov premávky pred finančnými nákladmi, ktoré môžu vzniknúť v prípade nehody spôsobenej poistníkom. V tomto článku sa pozrieme na to, ako nájsť najlepšiu ponuku PZP pre váš motocykel alebo skúter.

Rozdiely medzi PZP pre motorku, motocykel a skúter

Cena PZP sa líši v závislosti od typu vozidla, ktoré chcete poistiť. Motorky, motocykle a skútre sú často zaradené do rôznych kategórií, ktoré môžu ovplyvniť cenu PZP. Preto je dôležité zohľadniť špecifiká vašej motorky, motocykla alebo skútra pri výbere PZP.

Ako nájsť najlepšiu ponuku PZP pre váš motocykel alebo skúter

 1. Využite online PZP kalkulačky a porovnávače: Mnoho poisťovní a porovnávacích stránok ponúka online nástroje, ktoré vám umožnia získať ceny PZP pre váš motocykel alebo skúter od rôznych poisťovní. Využite tieto nástroje na zhromaždenie informácií o cenách a podmienkach ponúk v prehľadnej PZP tabuľke cien.
 2. Zohľadnite vek a skúsenosti vodiča: Mladí a neskúsení vodiči často platia vyššie poistné, pretože poisťovne ich považujú za vyššie riziko. Ak ste skúsený vodič bez škôd, môžete získať lepšie ceny PZP.
 3. Zvážte bonus-malus systém: Tento systém odmeňuje vodičov, ktorí nemajú žiadne poistné udalosti. Ak máte nízku škodovú históriu, môžete dosiahnuť nižšie ceny PZP.
 4. Sledujte akcie a zľavy: Poisťovne často ponúkajú zvýhodnené ceny a zľavy pre nových zákazníkov alebo v rámci špeciálnych akcií. Skúmajte možnosti a sledujte aktuálne ponuky, aby ste našli najlepšiu cenu PZP pre váš motocykel alebo skúter.
 5. Zvážte kombinovanie poistenia: Ak máte viacero druhov poistenia, napríklad havarijné poistenie, životné poistenie alebo poistenie domácnosti, zvážte uzatvorenie poistenia u jednej poisťovne. Často sa tak dajú dosiahnuť výhodnejšie podmienky a zľavy na PZP.
 6. Pýtajte sa na skúsenosti iných motocyklistov: Zdieľanie skúseností s ostatnými vodičmi motoriek, motocyklov a skútrov vám môže pomôcť získať cenné informácie o tom, ktoré poisťovne sú spoľahlivé a ktoré ponúkajú dobré ceny PZP. Zistite si ich názory a zvážte ich pri výbere svojej poisťovne.
 7. Porovnajte krytie: Pri výbere PZP pre váš motocykel alebo skúter je dôležité zohľadniť nielen cenu, ale aj rozsah krytia, ktorý poisťovňa ponúka. Uistite sa, že poistenie pokrýva všetky základné aspekty, ako sú poškodenie tretích osôb, ale zvážte aj prídavné služby, ako napríklad asistenčné služby, ktoré môžu byť užitočné.

Vytvoriť si prehľad o cenách PZP pre váš motocykel alebo skúter nie je zložité, ak využijete dostupné online nástroje a porovnávače. Porovnávaním cien a podmienok rôznych poisťovní si môžete nájsť najlepšiu ponuku a ušetriť tak na nákladoch. Pri výbere PZP nezabudnite brať do úvahy nielen cenu, ale aj kvalitu služieb a spokojnosť ostatných zákazníkov.

PZP tabuľka cien: Porovnanie poisťovní a ich ponúk

Výber správnej poisťovne a ponuky PZP (povinné zmluvné poistenie) je kľúčový pre každého vlastníka motorového vozidla. Cena PZP sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako sú napríklad typ vozidla, vek vodiča, bonus-malus systém a samotná poisťovňa. Preto je dobré porovnať ceny PZP od rôznych poisťovní a nájsť tak najvhodnejšiu ponuku pre vás. V tomto článku si predstavíme niektoré kľúčové aspekty PZP a zhrnieme, ako si môžete jednoducho zistiť ceny PZP pomocou tabuľky cien.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP

 1. Typ vozidla: Cena PZP sa odvíja od typu vozidla, ktoré poistíte. Ceny PZP pre osobné automobily, motocykle, nákladné vozidlá a traktory sa budú líšiť.
 2. Vek vodiča: Mladí a neskúsení vodiči často platia vyššie poistné, pretože poisťovne ich považujú za vyššie riziko.
 3. Bonus-malus systém: Tento systém odmeňuje vodičov, ktorí nemajú žiadne poistné udalosti. Ak máte nízku škodovú históriu, môžete dosiahnuť nižšie ceny PZP.
 4. Územie pôsobnosti: Cena PZP môže závisieť aj od toho, kde vozidlo prevádzkujete. V niektorých regiónoch môžu byť ceny PZP vyššie, zatiaľ čo v iných môžu byť nižšie.

Ako nájsť najlepšiu cenu PZP

 1. Využite PZP online kalkulačky: Mnohé poisťovne a porovnávače ponúkajú online kalkulačky, kde môžete jednoducho zadať údaje o sebe a vašom vozidle a získať tak prehľad o cenách PZP od rôznych poisťovní.
 2. Porovnajte ceny a podmienky: Keď získate prehľad o cenách PZP, porovnajte ich a zvážte aj iné faktory, ako sú napríklad rozsah poistného krytia, možnosti asistenčných služieb a spokojnosť zákazníkov.
 3. Sledujte akcie a zľavy: Poisťovne často ponúkajú zvýhodnené ceny a zľavy pre nových zákazníkov alebo v rámci akcií. Skúmajte možnosti a sledujte aktuálne ponuky, aby ste našli najlepšiu cenu PZP.
 4. Zvážte kombinovanie poistenia: Ak máte viacero druhov poistenia, napríklad havarijné poistenie, životné poistenie alebo poistenie domácnosti, zvážte uzatvorenie poistenia u jednej poisťovne. Často sa tak dajú dosiahnuť výhodnejšie podmienky a zľavy na PZP.
 5. Pýtajte sa na skúsenosti iných vodičov: Zdieľanie skúseností s ostatnými vodičmi vám môže pomôcť získať cenné informácie o tom, ktoré poisťovne sú spoľahlivé a ktoré ponúkajú dobré ceny PZP. Zistite si ich názory a zvážte ich pri výbere svojej poisťovne.

Vytvoriť si prehľad o cenách PZP na trhu nie je zložité, ak využijete dostupné online nástroje a porovnávače. Porovnávaním cien a podmienok rôznych poisťovní si môžete nájsť najlepšiu ponuku pre svoje vozidlo a ušetriť tak na nákladoch. Pri výbere PZP nezabudnite brať do úvahy nielen cenu, ale aj kvalitu služieb a spokojnosť ostatných zákazníkov.

Výpoveď PZP: Ako správne zrušiť svoje povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným typom poistenia, ktorý musia mať všetci vlastníci motorových vozidiel. Avšak v prípade, že sa rozhodnete prestať používať svoje vozidlo, chcete zmeniť poisťovňu alebo z iných dôvodov potrebujete zrušiť svoje PZP, je dôležité vedieť, ako to správne urobiť. V nasledujúcom článku sa dozviete viac o procese výpovede PZP.

Dôvody na výpoveď PZP

 1. Zmena poisťovne: Chcete prejsť na inú poisťovňu, ktorá ponúka lepšie podmienky alebo ceny, ktoré ste našli cez PZP online
 2. Predaj vozidla: Predávate svoje vozidlo a potrebujete zrušiť PZP.
 3. Dlhodobé odstavenie vozidla: Plánujete na dlhší čas odstaviť vozidlo z prevádzky.

Postup pri výpovedi PZP

 1. Písomná výpoveď: Výpoveď PZP je potrebné podať v písomnej forme. Môžete ju poslať poštou alebo osobne doručiť na pobočku poisťovne.
 2. Dodržanie výpovednej lehoty: Pri výpovedi PZP je dôležité dodržať výpovednú lehotu, ktorá je zvyčajne stanovená na 1 mesiac pred koncom poistného obdobia. Táto lehota môže byť uvedená v poistnej zmluve alebo všeobecných obchodných podmienkach.
 3. Informácie v písomnej výpovedi: Vo svojej výpovedi PZP by ste mali uviesť nasledujúce informácie:
 • Meno, priezvisko a adresa poistníka
 • Dátum výpovede
 • Údaje o vozidle (značka, typ, evidenčné číslo)
 • Dôvod výpovede
 • Podpis poistníka
 1. Potvrdenie o prijatí výpovede: Po obdržaní vašej výpovede by vám poisťovňa mala poskytnúť písomné potvrdenie o jej prijatí. Toto potvrdenie je dôležité uschovať pre prípadný spor s poisťovňou.
 2. Prechod na inú poisťovňu: Ak chcete prejsť na inú poisťovňu, nezabudnite si včas začať hľadať novú ponuku PZP a uzatvoriť zmluvu ešte pred ukončením pôvodného poistenia. V opačnom prípade by ste mohli ostať bez poistenia, čo by mohlo mať negatívne dôsledky v prípade poistnej udalosti.
 3. Odhlásenie vozidla z evidencie: V prípade, že ste predali svoje vozidlo alebo ste ho odstavili z prevádzky, je potrebné vozidlo odhlásiť z evidencie motorových vozidiel. Odhlásenie vozidla z evidencie je potrebné urobiť v technickej kontrole alebo na Okresnom úrade, na oddelení dopravy. Pri odhlásení vozidla nezabudnite zobrať so sebou technický preukaz a doklad o zrušení poistenia.
 4. Ukončenie PZP v prípade predaja vozidla: Ak ste predali svoje vozidlo, odporúča sa informovať o predaji aj svoju poisťovňu. Predávajúci by mal zabezpečiť, aby nový majiteľ vozidla uzavrel vlastnú zmluvu o PZP. PZP sa potom automaticky zruší a poisťovňa vám vráti nevyčerpanú časť poistného za obdobie, kedy ste už neboli majiteľom vozidla.

Na záver, výpoveď PZP je jednoduchý proces, ktorý si vyžaduje dodržanie niekoľkých pravidiel. Ak postupujete správne a podávate výpoveď včas, môžete bez problémov zrušiť svoje povinné zmluvné poistenie a prejsť na inú poisťovňu alebo ukončiť poistenie v prípade predaja alebo odstavenia vozidla.

Havarijné poistenie: Význam a dôvody, prečo ho zvážiť pre vaše vozidlo

Havarijné poistenie je dobrovoľným druhom poistenia, ktoré kryje škody na vozidle vlastníka spôsobené nehodou, prírodnými živlami alebo inými udalosťami. V tomto článku vám ponúkneme podrobný pohľad na havarijné poistenie a dôvody, prečo by ste ho mali zvážiť pre svoje auto.

Čo zahŕňa havarijné poistenie?

Havarijné poistenie poskytuje krytie škôd na vlastnom vozidle v nasledujúcich prípadoch:

 1. Nehody spôsobené vlastníkom vozidla alebo iným účastníkom.
 2. Prírodné živly, ako sú búrky, povodne alebo požiare.
 3. Krádež alebo poškodenie vozidla zlodejom.
 4. Vandalizmus a úmyselné poškodenie vozidla tretími osobami.

Dôvody, prečo zvážiť havarijné poistenie

 1. Finančná ochrana: Havarijné poistenie vám poskytuje finančnú ochranu v prípade vážnej nehody alebo iných udalostí, ktoré môžu poškodiť vaše vozidlo. Pokryje náklady na opravu alebo náhradu vozidla, čím vás uchráni pred veľkými finančnými stratami.
 2. Menej stresu pri nehode: V prípade nehody vám havarijné poistenie zabezpečí pokoj, keďže viete, že váš automobil je poistený. Nemusíte sa obávať nákladov na opravu alebo výmenu vozidla.
 3. Leasing alebo úver: Ak ste si vozidlo kúpili na úver alebo leasing, môže byť havarijné poistenie požadované finančnou inštitúciou, aby chránila svoje záujmy.
 4. Drahšie alebo novšie vozidlo: Ak vlastníte drahšie alebo novšie vozidlo, havarijné poistenie je zvlášť dôležité, pretože hodnota vozidla je vyššia a náklady na opravy môžu byť výrazne vyššie.

Ako vybrať správne havarijné poistenie

 1. Porovnajte ponuky: Porovnajte ponuky havarijných poistení od rôznych poisťovní. Využite online nástroje na porovnanie cien a podmienok, aby ste našli najlepšiu možnú ponuku pre vaše potreby.
 1. Zvážte rozsah krytia: Pri výbere havarijného poistenia si určite premyslite, aký rozsah krytia potrebujete. Základné havarijné poistenie zvyčajne kryje len škody spôsobené nehodou, zatiaľ čo komplexnejšie balíky môžu zahŕňať aj krádež, požiar, prírodné živly a vandalizmus.
 2. Zvážte úroveň poistného plnenia: Pri výbere havarijného poistenia zohľadnite maximálnu úroveň poistného plnenia, ktorú poisťovňa poskytuje. Táto suma by mala byť dostatočná na pokrytie nákladov na opravu alebo náhradu vášho vozidla v prípade poistnej udalosti.
 3. Spoluúčasť: Spoluúčasť sú časti nákladov na opravy, ktoré musíte zaplatiť sami predtým, ako poisťovňa uhradí zvyšok. Nižšia spoluúčasť zvyčajne znamená vyššie poistné, zatiaľ čo vyššia spoluúčasť znižuje vaše mesačné náklady na poistenie. Zvážte, akú úroveň spoluúčasti si môžete dovoliť, a vyberte si havarijné poistenie so spoluúčasťou, ktoré vám najviac vyhovuje.
 4. Zvážte doplnkové poistenie: Niektoré havarijné poistenia môžu byť rozšírené o doplnkové poistenie, ako je napríklad poistenie proti krádeži alebo poistenie cestujúcich. Zvážte, či sú tieto doplnkové krytia pre vás dôležité a prípadne ich zahrnite do vášho havarijného poistenia.
 5. Overte si poisťovňu: Pred uzavretím havarijného poistenia sa oboznámte s hodnoteniami a recenziami poisťovní. Tieto informácie vám pomôžu získať predstavu o kvalite služieb a spokojnosti zákazníkov s danou poisťovňou.

Havarijné poistenie je dôležitou súčasťou finančnej ochrany pre vlastníkov vozidiel. Zabezpečuje pokrytie nákladov na opravu alebo náhradu vozidla v prípade poistnej udalosti. Dôkladne zvážte svoje potreby, porovnajte ponuky rôznych poisťovní a vyberte si havarijné poistenie, ktoré vám najviac vyhovuje. Investícia do havarijného poistenia vám môže priniesť pokoj v mysli a finančnú bezpečnosť v prípade neočakávanej udalosti spojenej s vaším vozidlom.

PZP online

Červené ferrari s povinným zmluvným poistenímKaždý by si mal plne uvedomovať, že ak je niečo povinné, treba to dodržiavať. O to viac, ak to stanovuje zákon a nie napr. morálka. Preto si dnes posvietime na poistenie PZP online, ktoré má byť súčasťou každého motorového, ale aj nemotorového vozidla.  Našťastie niektoré pobočky jednotlivých poisťovní sa nachádzajú skoro v každom meste. Táto informácia je však potešujúca pre tých, ktorí si veci radi vybavujú osobne. Ak máte málo času, tak využite výpočet a kalkulačku z Uzavripzp na PZP online. Tým sa vyhnete osobnému vybavovaniu. Okrem toho vám vie ušetriť mnoho eur, čo určite oceníte, ak nepatríte k nadpriemerne zarábajúcej vrstve obyvateľstva.

Ponúk povinného zmluvného poistenia je veľa

Pokiaľ si myslíte, že musíte akceptovať prvú ponuku, ktorá sa vám naskytne, ste na omyle. Dokonca máte právo vypovedať vašu súčasnú poistnú zmluvu z rôznych dôvodov. Jedným z nich môže byť aj výhodnejšia ponuka. Preto si zaobstaranie PZP dobre zvážte, keďže rozdiely v ňom môžu byť nielen v poistnom krytí, ale aj vo výše poistného, ktorá sa môže líšiť až v stovkách eur.

Informovať sa o rôznych ponukách nebolo nikdy ľahšie. Pokiaľ si čítate tento článok, tak máte prístup na internet. Vďaka tomu si vaše ponuky môžete zistiť v priebehu niekoľkých minút priamo z domu. Je snáď niečo pohodlnejšie? Dokonca ani nemusíte jednotlivé stránky poisťovní navštevovať zvlášť. Prostredníctvom jednej domény, ktorá vám urobí bezplatné a nezáväzné online porovnanie povinného zmluvného poistenia, sa dozviete o všetkom, čo je vám dostupné. Stačí v nej len vypísať technické parametre poisťovaného vozidla a tá vám za počkaním zobrazí vaše možnosti.

Či už preferujete spoločnosti:

 • Allianz,
 • AXA,
 • Kooperativa,
 • Generali,
 • Komunálna poisťovňa,
 • Union

či iné, objektívne porovnanie vám názor zmení. Možno ste si doposiaľ mysleli, že to, čo máte, je najvýhodnejšie. Z omylu sa však viete rýchlo dostať a o poistenie online aj ihneď požiadať a to jedným klikom na vašu vyvolenú ponuku.

Nie je ponuka ako ponuka

ZrážkaMožno si myslíte, že všetky ponuky sú rovnaké, veď v čom sa môžu líšiť okrem ceny? Nie je to tak. Najprv si teda zmieňme spoločné znaky všetkých produktov a potom pristúpime k výrazným rozdielom. Nielen ľudia totiž musia rešpektovať zákony. Musí ich rešpektovať aj každá spoločnosť, pokiaľ chce na Slovensku prežiť.  To platí aj pre všetky poisťovne, ktoré musia dodržiavať zákonom stanovené poistné krytie plynúce z PZP. Konkrétne každá z nich musí byť schopná zaplatiť za materiálne škody, ktoré by ste mohli spôsobiť až do 1 milióna eur. Škody však môžete spôsobiť aj na zdraví a tie môžu vyjsť na oveľa viac. Preto zákon nariaďuje krytie v hodnote 5 miliónov eur. Žiadna poisťovňa nemôže túto hodnotu znížiť, iba ak zvýšiť.

V čom sa teda jednotlivé ponuky líšia? Napriek tomu, že každé povinné zmluvné poistenie musí rešpektovať zákon, nikde nie je napísané, že si ponuky nemôže rozšíriť. Môže to byť napr. tým, že zvýšia hodnotu poistného krytia alebo pribalia k základnému balíčku aj iné poistné udalosti, ktoré by nechránili len tých, ktorých poškodíte, ale už aj vás. Napr. také Generali, Komunálna poisťovňa a Kooperativa vám pribalia aj havarijné riziká. Niekde si môžete vybrať, ktoré to bude, v posledných dvoch vám automaticky dajú úraz vodiča, posádky a poškodenie batožiny. Paradoxne, možno by ste čakali, že cena takéhoto povinného zmluvného poistenia online bude tá najvyššia. Nie je to však tak a online porovnanie vám to dokáže. Tieto 3 poisťovne patria k jedným najčastejšie žiadaných práve kvôli pomere ceny a poistného krytia.

Čo poistiť?

PZP sa vzťahuje na skoro všetky motorové a nemotorové vozidlá, napr.:

Presné znenie toho, ktorý prostriedok je nutné poistiť nájdete aj priamo v zákone. Môžeme vám však dať jeden tip, podľa ktorého sa riadiť. Poistíte si všetky prostriedky, ktoré by mohli svojou prevádzkou spôsobiť škodu či už na majetku alebo na zdraví a potrebujú technický preukaz. Takisto by sme chceli zdôrazniť, že na to, aby ste si ho uzatvorili, vozidlo nemusí mať EČV, ako sa mnohí mylne domnievajú.

Kto ho ignoruje, zaplatí

AutoNovinkou pre nikoho nebude ani to, že kto nerešpektuje zákony, tak si za to bude musieť zaplatiť. Ako u nás, tak aj v zahraničí, pretože aj tam je PZP online nutné. Na Slovensku sa jeho platnosť preukazuje zelenou kartou, za hranicami taktiež. Rozdiel v oboch prípadoch je ten, že pri neplatnosti si na Slovensku zaplatíte menej. U nás môžu pokuty siahať do 300 eur, v susedných štátoch môže ísť aj o tisíce. Vo Veľkej Británii vám dokonca môžu zabaviť vozidlo. To by ste určite riskovať nechceli.

Platnosť môže na podnet skúmať aj Obvodný úrad. Ak sa udanie osvedčí hoc aj do 3 rokov, pokuta v hodnote 3 330 eur vás neminie. Iným požieračom vašich peňazí môže byť udalosť, ktorá môže ovplyvniť aj vašu psychiku. Ide o spôsobenie dopravnej nehody prípadne škodovej udalosti. Bez toho, aby mal váš prostriedok toto zabezpečenie platné, budete musieť zaplatiť všetky škody, ktoré spôsobíte, z vlastných zdrojov.

Viac informácií o povinnom zmluvnom poistení sa dočítate aj na Reddite.

Pôžičky cez sms

Posielanie smsHľadáte metódu, ktorá by vám pri žiadosti o finančnú pomoc najviac vyhovovala? Pravdepodobne poznáte základné spôsoby, akými sú osobná návšteva v pobočke alebo telefonát. Osobné návštevy ale nie sú možné v každej existujúcej spoločnosti, pretože napr. také nebankové spoločnosti svoje pobočky nemajú. A ak majú, tak len veľmi zriedkavo. Telefonáty zas nemusí mať každý v obľube. Telefón resp. mobil môžete použiť aj na žiadania pôžičiek cez sms. Vedeli ste o tom? V dnešnom článku vám predstavíme práve tento spôsob žiadosti. Rovnako sa dozviete o jeho plusoch, ale aj mínusoch.

Kto sú poskytovatelia?

Získať pôžičku cez sms je jeden z najľahších spôsobov získania peňazí, ktorí poskytujú nebankové spoločnosti. Banky túto možnosť neponúkajú, správajú sa skôr ako profesionáli. Nieže by žiadosti cez správu v telefóne neboli profesionálne, ale nebankové spoločnosti sa svojou ponukou snažia prispôsobiť bežným ľuďom a ich žiadostiam či potrebám. Predsa len nie každému je príjemné vystupovanie v spoločnosti či osobné stretnutia. A toto táto možnosť spĺňať.

Poskytovatelia pôžičiek cez sms sú však na ústupe, ba dá sa povedať, že k dnešnému dňu ich ponúkajú možno dvaja – traja. Ešte pred pár mesiacmi ich tu bolo viac. Určite si z reklám  pamätáte Smscredits, Trila či CrediOne. Posledné zmienené svoju púť na Slovensku skončili definitívne, Smscredits sa snaží prebojovať. Žiadosti je u nich stále možné posielať, no vybavené budú až po oficiálnom sprístupnení ich činnosti na náš trh.

Výhody pôžičiek cez sms

Aby ste si boli istý, že daný spôsob vám vyhovuje, je dôležité sa zmieniť o jeho plusoch a mínusoch. Začnime pozitívnymi bodmi.

 • získateľné bez náročných kritérií

Veľkou výhodou uzatvorenia pôžičiek cez sms je to, že ich môžete získať bez dokladovania príjmu, bez ručenia či bez kontroly registra. Vďaka tomu môže o nich požiadať široká skupina ľudí, ktorí možno nemajú trvalé zamestnanie alebo aj takí, ktorí poberajú nejaký štátny príspevok. Tento fakt slúži v prospech dôchodcov, žien na materskej dovolenke, študentov, živnostníkov, či poberateľom iných príspevkov (rodičovských, vdovských, sirotských atď.) Samozrejme, podmienkou je byť občanom Slovenskej republiky, mať nad 18 rokov a byť právne spôsobilý.

 • (ne)potrebujete internet

TelefónV dnešnej dobe už skoro nič nefunguje bez toho, aby ste na to nepotrebovali internet. Pôžičky cez sms ho na žiadosť nepožadujú. No po odoslaní žiadosti vám bude vytvorený používateľský účet, ktorý si môžete kontrolovať na webovej stránke danej spoločnosti. Ľahko si takto skontrolujete dlžnú sumu, dokedy ju je potrebné splatiť prípadne takto požiadate o ďalšiu finančnú pomoc. Výnimkou sú však spoločnosti, ktoré vám žiadosť o pôžičky cez sms umožnia až vtedy, čo sa najprv online zaregistrujete. To vám uľahčí vypisovanie žiadosti v telefóne, pretože do správy by ste zadali len klientske číslo, sumu, ktorú potrebujete a počet dní na splatenie.

 • sumy od 25 do 350 eur

Ak ste si mysleli, že cez sms môžete požiadať aj o vysoké pôžičky, tak ste na omyle. Pre niekoho je vysokou sumou aj niektorá z čiastok medzi hore uvedenými limitmi. V prvom rade si je potrebné uvedomiť, že tieto produkty nie sú určené na uskutočnenie veľkých projektov. A na krátkodobé riešenie problémov určite postačujú aj tieto sumy. Pri prvej žiadosti však jednotlivé spoločnosti umožňujú sumy maximálne do 150 eur.

Nevýhody pôžičiek cez sms

Prejdime na „odvrátenejšiu“ stránku týchto produktov.

 • vysoké poplatky

SMSNiektorých žiadateľov odradí výška poplatkov za pôžičky, ktoré je možné získať cez sms. V niektorých prípadoch ste vrátili aj niekoľkonásobne viac, pretože spoločnosti si okrem úroku účtovali manipulačné poplatky. Napr. ak ste si požičali 30 eur, k nemu ste zaplatili úrok a 50 eur ako cena za sprostredkovanie. Plus je potrebné zarátať aj cenu jednej správy, ktorú si účtuje váš operátor. To sa rozhodne neoplatilo a možno aj to je dôvod, prečo väčšina spoločností, vrátane tých, ktoré poskytovali pôžičky cez sms, skončili. Za zmienku stojí aj opačný prípad, a to v prípade Smscredits, ktorý pri prvej požičanej sume u nich neúčtovali žiadne poplatky, ani úrok. To znamená, že ste vrátili presne toľko, koľko ste si požičali. Úrok bol rátaný až od druhej požičanej sumy.

 • zdĺhavé vypisovanie

Medzi hlavné nevýhody pôžičiek cez sms patrí postupne vypisovanie viacerých údajov. Do žiadosti musíte „vyťukať“ údaje ako meno, priezvisko, adresa, číslo účtu, požadovanú sumu, dobu splatenia, niekedy aj výšku mesačného príjmu či iné údaje. A to môže zabrať aj viac ako 15 minút. Rozhodne efektívnejšie z časového hľadiska sú online žiadosti.

 • pomalšie vybavenie

Napriek tomu, že sa pôžičky cez sms propagujú ako rýchle, nemusí to byť tak celkom tak. Doba vybavenia môže byť aj niekoľko dní a väčšina z nich cez víkend nefunguje. Rýchlosť vybavenia závisí aj od vyťaženosti vášho mobilného operátora. Na druhej strane sa niektoré zaručujú, že vami žiadanú sumu vám pri splnení podmienok odošlú do niekoľkých minút, najneskôr do 24 hodín.

 • kratšia doba splatnosti

Najpodstatnejšou nevýhodou pôžičiek cez sms je ich krátka doba splatnosti. Tá nedosahuje ani toľko, čo pri iných rýchle dostupných produktov. Vybrať si však môžete sami, či sumu splatíte do 5, 10, 15 maximálne 30 dní. Ak by ste do vami vybraného termínu dlžnú sumu nemohli vrátiť, je potrebné čím skôr kontaktovať poskytovateľa. Určite sa s ním dohodnete aspoň na predlžení tejto doby.

Veríme, že náš článok ohľadom pôžičiek cez sms vám pomohol sa rozhodnúť, či tento spôsob stojí za vyskúšanie alebo nie. Pri každej si ale poctivo prečítajte podmienky. Ak nie sú jasné, posielať žiadosti do takých spoločností vám neodporúčame.

Výhodné PZP nájdete veľmi ľahko

Mercedes kupéPovinné zmluvné poistenie online ako jedna zo základných prvkov každého vozidla, by malo byť rešpektované každým majiteľom bez ohľadu na to, o aký prostriedok ide. O to viac je to umocnené  faktom, že ho nariaďuje zákon a jeho nerešpektovanie je pokutované. A to nielen policajnými zložkami, ale aj inými inštitúciami. Pritom na to, aby vás také čosi nepostretlo, stačí len veľmi málo. A síce, zabezpečenie aj toho najlacnejšieho produktu na trhu. My vám v našom príspevku poradíme, kde zoženiete výhodné PZP aj na váš typ dopravného prostriedku. Povedzme si najskôr, v čom vás môže tento produkt ochrániť a prečo je lepšie ho nepodceňovať.

Aj poisťovne rešpektujú nariadenia

Niektorí nespokojní majitelia dopravných prostriedkov si myslia, že poisťovacie spoločnosti si PZP povinnosť zmysleli kvôli obohateniu sa. V tomto ohľade však treba veci uviesť na správne mieru. Nie sú totiž poisťovne, ktoré sa k tomuto kroku podujali, ale je to samotný štát. Ten dáva nariadenia aj poisťovniam, ktoré ich musia rešpektovať, pretože ináč by mohli ohroziť svoju existenciu na našom trhu. Týka sa to hlavne výšky poistného krytia, ktoré musí spĺňať každé PZP bez ohľadu na jeho cenu. A že nejde o malé sumy dokazujú aj nasledujúce čísla.

Ak by ste spôsobili udalosť, ktorá by poškodila nielen majetok inej osoby, ale aj jej zdravie, poisťovňa musí garantovať tieto hodnoty. Pri majetkovej ujme musí byť schopná vyplatiť škody až do 1 milióna eur. Pri ujme na zdraví až do 5 miliónov eur. Tieto hodnoty si zvyknú poisťovne v jednotlivých zmluvách o PZP upravovať, no nikdy pod nich nesmú klesnúť. Preto si môžete byť istý, že chránený ste skutočne dostatočne.

Kedy ho možno aplikovať?

Na poisťovňu sa vďaka uzatvorenému poisteniu môžete obrátiť v každej situácii. Či už poškodíte iné vozidlo pri dopravnej nehode alebo pri škodovej udalosti. Či sú škody vyčíslené v desiatkach eur alebo v tisícoch. To, čo by ste mali rešpektovať je, že táto poistná zmluva chráni tých a tie prostriedky, ktorých poškodíte prevádzkou vášho poisteného vozidla. Nevťahuje sa na poškodenia, ktoré ste si spôsobili sami na vašom prostriedku. Na krytie vašich škôd je tu iný typ zabezpečenia, a síce havarijné.

Dôležité je pri každej tejto udalosti, či už ide o vážnejšiu alebo menej vážnu, v prítomnosti poškodených alebo bez nich, spísať zápisnicu o tejto udalosti a odfotografovať ju. Ak sa poškodení nenachádzajú v blízkosti, nechajte im kontakt na seba, aby ste vec mohli vyriešiť dodatočne a aby mohli byť riadne odškodnení.

Tá najvýhodnejšia ponuka online

Fialové autoVýhodné PZP môžete nájsť ešte rýchlejšie a jednoduchšie, ako ste si možno mysleli. Už nie je potrebné chodiť osobne do rôznych pobočiek so zámerom zistenia tých najlepších cien. Už nemusíte navštevovať ani každú a jednu internetovú stránku tej ktorej spoločnosti. Odteraz stačí navštíviť jednu správnu stránku, ktorá vám vaše ponuky zobrazí do niekoľkých sekúnd. Podstatou je vypísať formulár s údajmi poisťovaného vozidla. To vám nezaberie ani 10 minút.

Ako teda postupovať? Prvým krokom k úspešnému získaniu výhodného PZP, možno aj toho najlacnejšieho a najlepšieho, je kliknúť si na stránku, ktorú sme skryli vo vyznačenom výraze v úvode nášho príspevku. Okamžite na ňu budete presmerovaný. Doplníte potrebné údaje a do pár sekúnd už môžete pozorovať všetky vaše ponuky. Online porovnanie vám zobrazí  ponuky napr. od:

 • Allianz,
 • Kooperativa,
 • Generali,
 • Komunálna poisťovňa,
 • Groupama,
 • Axa atď.

Takže aby ste nejakú skutočne výhodnú ponuku „prepásli“, sa stať nemôže.

Ak už svoje možnosti skúmate a našli ste takú, ktorá vám vyhovuje, a teda ju nechcete odmietnuť, môžete o ňu priamo požiadať. Výhodné PZP môže byť v okamihu vaše, ak si naňho priamo v online porovnaní kliknete. Dopíšete vaše osobné údaje, ako domáca a mailová adresa. Skoro okamžite vám na mail príde návrh a podmienky zmluvy, údaje na zaplatenie poistného a hlavne, dočasná zelená karta. To vám zaručuje, že vozidlo môžete používať ihneď po tom, čo ste oň požiadali, ak si túto zelenú kartu vytlačíte. Jej originál vám bude doručený po zaplatení poistného.

Aké prostriedky poistiť

DáždnikIným bodom úrazu týmto spôsobom nezabezpečeného vozidla býva fakt, že jeho majiteľ netuší, že aj ono potrebuje byť zabezpečené. Presné znenie toho, na aké prostriedky sa PZP vzťahuje a na aké už nie, nájdete aj priamo v zákone o tomto druhu zabezpečenia. Ak na to nemáte čas, môžeme vám dať jednu radu. Každý prostriedok, či už motorový alebo nemotorový, potrebuje aj osvedčenie o technickej kontrole, musí mať platnú poistnú zmluvu. Nemusí ísť len o tie prostriedky, ktoré sa nachádzajú na cestách pravidelne. Nemusia na ne ani vôbec vyjsť. Špeciálne máme na mysli vysokozdvižné vozíky, povinné zmluvné poistenie na prívesný vozík – https://www.uzavripzp.sk/pzp-na-privesny-vozik/, rôzne pracovné a poľnohospodárske stroje atď. Povinné zmluvné poistenie si teda zabezpečte na každé vozidlo, ktoré by mohlo spôsobiť majetkovú alebo zdravotnú ujmu.

Sankcie sú vysoké

PokutaArgumentom, ktorý zaberá najviac na všetkých, ktorí by chceli jazdu s nepoisteným prostriedkom riskovať, je finančného rázu. Na Slovensku vás najprv môže pokutovať bežná policajná hliadka, ak sa preukážete neplatným PZP resp. zelenou kartou. Za to si môžete na mieste zaplatiť až do niekoľko stoviek eur. Týmto sa však vaše počínanie nemusí skončiť. Obvodný úrad vám môže 3 330 eurovú pokutu udeliť aj 3 roky po tom, čo ste prevádzali nezákonnú jazdu.

Ako ste si mohli všimnúť, vyššie uvedené sankcie sa týkajú len Slovenska. V zahraničí taktiež potrebujete platnú zelenú kartu, ktorá poukazuje na to, že povinné zmluvné poistenie máte. Ak ju nemáte, môže to skončiť tisícovými pokutami od policajtov, niekedy až úplným zabavením vozidla.

Tragickejším odhalením toho, že platné PZP nemáte, by bola dopravná nehoda alebo iná škodová udalosť, ktorú by ste spôsobili. Vtedy vám nikto nepríde na pomoc a tobôž nie poisťovňa, ktorá by za iných okolností mohla preplatiť všetky škody, ktoré by ste spôsobili. Takto si budete musieť všetky ujmy hradiť sám. A že môže ísť až o miliónové hodnoty, sme vám už dokázali vyššie.

Teraz už viete, kde si môžete zohnať výhodné PZP, no ak si o ňom chcete naštudovať niečo viac, kliknite si tu.