PZP online

Červené ferrari s povinným zmluvným poistenímKaždý by si mal plne uvedomovať, že ak je niečo povinné, treba to dodržiavať. O to viac, ak to stanovuje zákon a nie napr. morálka. Preto si dnes posvietime na poistenie PZP online, ktoré má byť súčasťou každého motorového, ale aj nemotorového vozidla.  Našťastie niektoré pobočky jednotlivých poisťovní sa nachádzajú skoro v každom meste. Táto informácia je však potešujúca pre tých, ktorí si veci radi vybavujú osobne. Ak máte málo času, tak využite výpočet a kalkulačku z Uzavripzp na PZP online. Tým sa vyhnete osobnému vybavovaniu. Okrem toho vám vie ušetriť mnoho eur, čo určite oceníte, ak nepatríte k nadpriemerne zarábajúcej vrstve obyvateľstva.

Ponúk povinného zmluvného poistenia je veľa

Pokiaľ si myslíte, že musíte akceptovať prvú ponuku, ktorá sa vám naskytne, ste na omyle. Dokonca máte právo vypovedať vašu súčasnú poistnú zmluvu z rôznych dôvodov. Jedným z nich môže byť aj výhodnejšia ponuka. Preto si zaobstaranie PZP dobre zvážte, keďže rozdiely v ňom môžu byť nielen v poistnom krytí, ale aj vo výše poistného, ktorá sa môže líšiť až v stovkách eur.

Informovať sa o rôznych ponukách nebolo nikdy ľahšie. Pokiaľ si čítate tento článok, tak máte prístup na internet. Vďaka tomu si vaše ponuky môžete zistiť v priebehu niekoľkých minút priamo z domu. Je snáď niečo pohodlnejšie? Dokonca ani nemusíte jednotlivé stránky poisťovní navštevovať zvlášť. Prostredníctvom jednej domény, ktorá vám urobí bezplatné a nezáväzné online porovnanie povinného zmluvného poistenia, sa dozviete o všetkom, čo je vám dostupné. Stačí v nej len vypísať technické parametre poisťovaného vozidla a tá vám za počkaním zobrazí vaše možnosti.

Či už preferujete spoločnosti:

 • Allianz,
 • AXA,
 • Kooperativa,
 • Generali,
 • Komunálna poisťovňa,
 • Union

či iné, objektívne porovnanie vám názor zmení. Možno ste si doposiaľ mysleli, že to, čo máte, je najvýhodnejšie. Z omylu sa však viete rýchlo dostať a o poistenie online aj ihneď požiadať a to jedným klikom na vašu vyvolenú ponuku.

Nie je ponuka ako ponuka

ZrážkaMožno si myslíte, že všetky ponuky sú rovnaké, veď v čom sa môžu líšiť okrem ceny? Nie je to tak. Najprv si teda zmieňme spoločné znaky všetkých produktov a potom pristúpime k výrazným rozdielom. Nielen ľudia totiž musia rešpektovať zákony. Musí ich rešpektovať aj každá spoločnosť, pokiaľ chce na Slovensku prežiť.  To platí aj pre všetky poisťovne, ktoré musia dodržiavať zákonom stanovené poistné krytie plynúce z PZP. Konkrétne každá z nich musí byť schopná zaplatiť za materiálne škody, ktoré by ste mohli spôsobiť až do 1 milióna eur. Škody však môžete spôsobiť aj na zdraví a tie môžu vyjsť na oveľa viac. Preto zákon nariaďuje krytie v hodnote 5 miliónov eur. Žiadna poisťovňa nemôže túto hodnotu znížiť, iba ak zvýšiť.

V čom sa teda jednotlivé ponuky líšia? Napriek tomu, že každé povinné zmluvné poistenie musí rešpektovať zákon, nikde nie je napísané, že si ponuky nemôže rozšíriť. Môže to byť napr. tým, že zvýšia hodnotu poistného krytia alebo pribalia k základnému balíčku aj iné poistné udalosti, ktoré by nechránili len tých, ktorých poškodíte, ale už aj vás. Napr. také Generali, Komunálna poisťovňa a Kooperativa vám pribalia aj havarijné riziká. Niekde si môžete vybrať, ktoré to bude, v posledných dvoch vám automaticky dajú úraz vodiča, posádky a poškodenie batožiny. Paradoxne, možno by ste čakali, že cena takéhoto povinného zmluvného poistenia online bude tá najvyššia. Nie je to však tak a online porovnanie vám to dokáže. Tieto 3 poisťovne patria k jedným najčastejšie žiadaných práve kvôli pomere ceny a poistného krytia.

Čo poistiť?

PZP sa vzťahuje na skoro všetky motorové a nemotorové vozidlá, napr.:

 • auto,
 • PZP na traktor – cez tento odkaz,
 • PZP motocykel – navštívte Uzavripzp,
 • prívesný vozík,
 • dodávka,
 • historické vozidlo,
 • poľnohospodárske a pracovné stroje,
 • vysokozdvižný vozík atď.

Presné znenie toho, ktorý prostriedok je nutné poistiť nájdete aj priamo v zákone. Môžeme vám však dať jeden tip, podľa ktorého sa riadiť. Poistíte si všetky prostriedky, ktoré by mohli svojou prevádzkou spôsobiť škodu či už na majetku alebo na zdraví a potrebujú technický preukaz. Takisto by sme chceli zdôrazniť, že na to, aby ste si ho uzatvorili, vozidlo nemusí mať EČV, ako sa mnohí mylne domnievajú.

Kto ho ignoruje, zaplatí

AutoNovinkou pre nikoho nebude ani to, že kto nerešpektuje zákony, tak si za to bude musieť zaplatiť. Ako u nás, tak aj v zahraničí, pretože aj tam je PZP online nutné. Na Slovensku sa jeho platnosť preukazuje zelenou kartou, za hranicami taktiež. Rozdiel v oboch prípadoch je ten, že pri neplatnosti si na Slovensku zaplatíte menej. U nás môžu pokuty siahať do 300 eur, v susedných štátoch môže ísť aj o tisíce. Vo Veľkej Británii vám dokonca môžu zabaviť vozidlo. To by ste určite riskovať nechceli.

Platnosť môže na podnet skúmať aj Obvodný úrad. Ak sa udanie osvedčí hoc aj do 3 rokov, pokuta v hodnote 3 330 eur vás neminie. Iným požieračom vašich peňazí môže byť udalosť, ktorá môže ovplyvniť aj vašu psychiku. Ide o spôsobenie dopravnej nehody prípadne škodovej udalosti. Bez toho, aby mal váš prostriedok toto zabezpečenie platné, budete musieť zaplatiť všetky škody, ktoré spôsobíte, z vlastných zdrojov.

Viac informácií o povinnom zmluvnom poistení sa dočítate aj na Reddite.

Výhodné PZP nájdete veľmi ľahko

Mercedes kupéPovinné zmluvné poistenie online ako jedna zo základných prvkov každého vozidla, by malo byť rešpektované každým majiteľom bez ohľadu na to, o aký prostriedok ide. O to viac je to umocnené  faktom, že ho nariaďuje zákon a jeho nerešpektovanie je pokutované. A to nielen policajnými zložkami, ale aj inými inštitúciami. Pritom na to, aby vás také čosi nepostretlo, stačí len veľmi málo. A síce, zabezpečenie aj toho najlacnejšieho produktu na trhu. My vám v našom príspevku poradíme, kde zoženiete výhodné PZP aj na váš typ dopravného prostriedku. Povedzme si najskôr, v čom vás môže tento produkt ochrániť a prečo je lepšie ho nepodceňovať.

Aj poisťovne rešpektujú nariadenia

Niektorí nespokojní majitelia dopravných prostriedkov si myslia, že poisťovacie spoločnosti si PZP povinnosť zmysleli kvôli obohateniu sa. V tomto ohľade však treba veci uviesť na správne mieru. Nie sú totiž poisťovne, ktoré sa k tomuto kroku podujali, ale je to samotný štát. Ten dáva nariadenia aj poisťovniam, ktoré ich musia rešpektovať, pretože ináč by mohli ohroziť svoju existenciu na našom trhu. Týka sa to hlavne výšky poistného krytia, ktoré musí spĺňať každé PZP bez ohľadu na jeho cenu. A že nejde o malé sumy dokazujú aj nasledujúce čísla.

Ak by ste spôsobili udalosť, ktorá by poškodila nielen majetok inej osoby, ale aj jej zdravie, poisťovňa musí garantovať tieto hodnoty. Pri majetkovej ujme musí byť schopná vyplatiť škody až do 1 milióna eur. Pri ujme na zdraví až do 5 miliónov eur. Tieto hodnoty si zvyknú poisťovne v jednotlivých zmluvách o PZP upravovať, no nikdy pod nich nesmú klesnúť. Preto si môžete byť istý, že chránený ste skutočne dostatočne.

Kedy ho možno aplikovať?

Na poisťovňu sa vďaka uzatvorenému poisteniu môžete obrátiť v každej situácii. Či už poškodíte iné vozidlo pri dopravnej nehode alebo pri škodovej udalosti. Či sú škody vyčíslené v desiatkach eur alebo v tisícoch. To, čo by ste mali rešpektovať je, že táto poistná zmluva chráni tých a tie prostriedky, ktorých poškodíte prevádzkou vášho poisteného vozidla. Nevťahuje sa na poškodenia, ktoré ste si spôsobili sami na vašom prostriedku. Na krytie vašich škôd je tu iný typ zabezpečenia, a síce havarijné.

Dôležité je pri každej tejto udalosti, či už ide o vážnejšiu alebo menej vážnu, v prítomnosti poškodených alebo bez nich, spísať zápisnicu o tejto udalosti a odfotografovať ju. Ak sa poškodení nenachádzajú v blízkosti, nechajte im kontakt na seba, aby ste vec mohli vyriešiť dodatočne a aby mohli byť riadne odškodnení.

Tá najvýhodnejšia ponuka online

Fialové autoVýhodné PZP môžete nájsť ešte rýchlejšie a jednoduchšie, ako ste si možno mysleli. Už nie je potrebné chodiť osobne do rôznych pobočiek so zámerom zistenia tých najlepších cien. Už nemusíte navštevovať ani každú a jednu internetovú stránku tej ktorej spoločnosti. Odteraz stačí navštíviť jednu správnu stránku, ktorá vám vaše ponuky zobrazí do niekoľkých sekúnd. Podstatou je vypísať formulár s údajmi poisťovaného vozidla. To vám nezaberie ani 10 minút.

Ako teda postupovať? Prvým krokom k úspešnému získaniu výhodného PZP, možno aj toho najlacnejšieho a najlepšieho, je kliknúť si na stránku, ktorú sme skryli vo vyznačenom výraze v úvode nášho príspevku. Okamžite na ňu budete presmerovaný. Doplníte potrebné údaje a do pár sekúnd už môžete pozorovať všetky vaše ponuky. Online porovnanie vám zobrazí  ponuky napr. od:

 • Allianz,
 • Kooperativa,
 • Generali,
 • Komunálna poisťovňa,
 • Groupama,
 • Axa atď.

Takže aby ste nejakú skutočne výhodnú ponuku „prepásli“, sa stať nemôže.

Ak už svoje možnosti skúmate a našli ste takú, ktorá vám vyhovuje, a teda ju nechcete odmietnuť, môžete o ňu priamo požiadať. Výhodné PZP môže byť v okamihu vaše, ak si naňho priamo v online porovnaní kliknete. Dopíšete vaše osobné údaje, ako domáca a mailová adresa. Skoro okamžite vám na mail príde návrh a podmienky zmluvy, údaje na zaplatenie poistného a hlavne, dočasná zelená karta. To vám zaručuje, že vozidlo môžete používať ihneď po tom, čo ste oň požiadali, ak si túto zelenú kartu vytlačíte. Jej originál vám bude doručený po zaplatení poistného.

Aké prostriedky poistiť

DáždnikIným bodom úrazu týmto spôsobom nezabezpečeného vozidla býva fakt, že jeho majiteľ netuší, že aj ono potrebuje byť zabezpečené. Presné znenie toho, na aké prostriedky sa PZP vzťahuje a na aké už nie, nájdete aj priamo v zákone o tomto druhu zabezpečenia. Ak na to nemáte čas, môžeme vám dať jednu radu. Každý prostriedok, či už motorový alebo nemotorový, potrebuje aj osvedčenie o technickej kontrole, musí mať platnú poistnú zmluvu. Nemusí ísť len o tie prostriedky, ktoré sa nachádzajú na cestách pravidelne. Nemusia na ne ani vôbec vyjsť. Špeciálne máme na mysli vysokozdvižné vozíky, povinné zmluvné poistenie na prívesný vozík – https://www.uzavripzp.sk/pzp-na-privesny-vozik/, rôzne pracovné a poľnohospodárske stroje atď. Povinné zmluvné poistenie si teda zabezpečte na každé vozidlo, ktoré by mohlo spôsobiť majetkovú alebo zdravotnú ujmu.

Sankcie sú vysoké

PokutaArgumentom, ktorý zaberá najviac na všetkých, ktorí by chceli jazdu s nepoisteným prostriedkom riskovať, je finančného rázu. Na Slovensku vás najprv môže pokutovať bežná policajná hliadka, ak sa preukážete neplatným PZP resp. zelenou kartou. Za to si môžete na mieste zaplatiť až do niekoľko stoviek eur. Týmto sa však vaše počínanie nemusí skončiť. Obvodný úrad vám môže 3 330 eurovú pokutu udeliť aj 3 roky po tom, čo ste prevádzali nezákonnú jazdu.

Ako ste si mohli všimnúť, vyššie uvedené sankcie sa týkajú len Slovenska. V zahraničí taktiež potrebujete platnú zelenú kartu, ktorá poukazuje na to, že povinné zmluvné poistenie máte. Ak ju nemáte, môže to skončiť tisícovými pokutami od policajtov, niekedy až úplným zabavením vozidla.

Tragickejším odhalením toho, že platné PZP nemáte, by bola dopravná nehoda alebo iná škodová udalosť, ktorú by ste spôsobili. Vtedy vám nikto nepríde na pomoc a tobôž nie poisťovňa, ktorá by za iných okolností mohla preplatiť všetky škody, ktoré by ste spôsobili. Takto si budete musieť všetky ujmy hradiť sám. A že môže ísť až o miliónové hodnoty, sme vám už dokázali vyššie.

Teraz už viete, kde si môžete zohnať výhodné PZP, no ak si o ňom chcete naštudovať niečo viac, kliknite si tu.